Waar wij voor u staan

missie

Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets (GBV) is er voor alle mensen met een gezondheidsprobleem en heeft als doelstelling haar cliënten zo te begeleiden dat hun klachten zullen afnemen en kwaliteit van leven zal toenemen. Dit wordt bereikt door voorlichting, adviezen en (actieve en passieve) behandeling vanuit verschillende deskundigheden.

GBV is een sterk groeiende groep vrijgevestigde fysiotherapeuten die zich ontwikkeld heeft van behandelaars op verwijzing naar een zelfstandig werkende groep zorgverleners en zich onderscheidt door multidisciplinaire samenwerking binnen diverse gezondheidscentra. Constante vakinhoudelijke ontwikkeling en resultaatgericht behandelen behoren dan ook tot onze doelstellingen.

GBV is te karakteriseren als laagdrempelig, een sterk collectief, kwalitatief  hoogstaand en innovatief  binnen een prettige werksfeer.

visie

BV beoogt de dienstverlening van de praktijk, gekenmerkt door snelle patiëntenzorg, hoge kwaliteit en deskundigheid, goede communicatie, professionaliteit en transparantie van handelen, te continueren en verder te optimaliseren. De praktijk streeft ernaar alle competenties in de toekomst te waarborgen. Daarnaast staan begrippen als multidisciplinaire samenwerking, handelen naar de meest recente wetenschappelijke inzichten, betrokkenheid bij de opleiding tot (verbijzonderd) fysiotherapeut, ontwikkeling en innovatie, wetenschappelijk onderzoek, vakinhoudelijke publicaties en lokale, regionale en nationale samenwerking met collega tot de kernwaarden van de praktijk.

Kernwaarden Geraets, Blokland & Vrouenraets

G

Gezondheidsbevordering van patiënten door het verlenen van snelle en adequate fysiotherapeutische behandeling in samenwerking met andere partners in de zorg

B

Best evidence als basis voor de hoge kwaliteit van het praktisch handelen en de specifieke deskundigheden

V

Vooruitstrevend, innovatief en actief participerend in onderzoek en ontwikkeling van de fysiotherapie en onze medewerkers