In deze crisistijd overlegt u eerst samen met uw fysiotherapeut wat het beste behandeltraject is: onderzoek en/of behandeling in de praktijk, onderzoek en/of behandeling op afstand of een combinatie van beide.

We volgen hierbij de landelijke richtlijnen, zodat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt met de gepaste voorzorgsmaatregelen:

  • – Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
  • – Blijf thuis als een van uw huisgenoten of gezinsleden koorts en/of benauwdheid klachten heeft.
  • – Blijf thuis als er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona is vastgesteld.
  • – Neem uw eigen handdoek mee van thuis.
  • – Kom, indien mogelijk, alleen.
  • – Kom niet eerder dan 5 minuten voor de geplande afspraak.
  • – Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
  • – Maximaal 2 personen in de behandelkamer.
  • – Blijf afstand houden <1,5 meter>

Verder zijn wij van 8:00 tot 17:30 uur telefonisch bereikbaar voor de online intakes, online behandelingen, afspraken en alle overige vragen.

Telefoonnummer: 045-5327552
Of via de mail: info@fysiotherapieschaesberg.nl

Bedankt voor uw medewerking en begrip. Samen staan we sterk!

Team Fysiotherapie
Geraets, Blokland & Vrouenraets