Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Een kind kan moeilijk duidelijk maken wat de klachten zijn en wat hiervan de oorzaak is. Ook ouders kunnen hierin weinig voor hun kind betekenen en weten vaak niet goed wat er moet gebeuren. Daarom werkt de kinderfysiotherapeut samen met de kinderen en eventueel ouders en leerkrachten om ze weer beter te laten functioneren. Hierdoor kunnen ze op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Met welke klachten ga ik naar een kinderfysiotherapeut?

Zuigeling:

 • een motorische ontwikkelingsachterstand;
 • cerebrale parese (CP);
 • een voorkeurshouding, afgevlakt hoofdje;
 • een billenschuiver;
 • een te vroeg geboren kind;
 • een kind met een specifieke aandoening of syndroom.

Jong kind

 • een motorische  ontwikkelingsachterstand;
 • een afwijkend looppatroon;
 • te lage of te hoge spierspanning;
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden;
 • ademhalingsproblematiek;
 • mentale retardatie;
 • cerebrale parese (CP);
 • orthopedische afwijkingen, zoals een scoliose;

Oud kind

 

 • een motorische ontwikkelingsachterstand;
 • verworven hersenletsel;
 • senso-motorische problemen;
 • schrijfproblemen;
 • houdingsproblemen;
 • ademhalingsproblematiek;
 • sportspecifieke klachten;
 • orthopedische afwijkingen zoals een scoliose of kyfose;
 • senso-motorische problemen;
 • DCD (Developmental Coördination Disorder);
 • cerebrale parese (CP).

Wacht niet tot morgen, neem vandaag contact op!

arrow_drop_up arrow_drop_down