Tarieven & Vergoedingen

Weten waar u aan toe bent en recht op hebt.

Wat wordt vergoed?

Fysiotherapie wordt maar beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat hierbij alleen om chronische indicaties (ernstige beperkingen) die door de overheid zijn vastgelegd in een lijst (lijst Borst), bijvoorbeeld revalidatie na een knieoperatie, therapie bij een chronische longaandoening of na een hersenbloeding.

Voordat dit door uw basisverzekering vergoed wordt, moet u altijd de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering (of zelf) betalen. Het is goed om te weten dat het wettelijke eigen risico van 385 euro (alleen) geldt voor de basisverzekering.


Alle overige klachten die iets te maken hebben met het bewegingsapparaat worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering (geen eigen risico). De hoogte hiervan is afhankelijk van uw specifieke aanvullende verzekering.

Naast bovenstaande zijn nog een aantal specifieke zaken vastgelegd:

  • Kinderen onder de 18 krijgen de eerste 9 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als het nodig is worden hier bovenop nogmaals 9 behandeling wederom uit de basisverzekering vergoed
  • Patiënten met urine-incontinentie krijgen 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering

Overzicht

Overzicht vergoeding GBV

Tarieven Fysiotherapie 2024

Prijs in euro’s per behandeling

Behandeling Fysiotherapie

€ 38,90

Manuele therapie

€ 46,60

Sportfysiotherapie

€ 38,90

Kinderfysiotherapie

€ 49,25

Oedeemtherapie

€ 49,25

Fysiofit

€ 35,- (8 sessies)

Shockwave/Echografie

Gratis

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 51,-

Screening intake en onderzoek 

€ 51,-

Lange zitting

€ 50

Eenmalige fysiotherapeutisch onderzoek

€ 61,80

                   

Overige informatie omtrent vergoedingen

Hoe vindt de vergoeding plaats?

In de meeste gevallen ontvangt u geen nota meer. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd op het moment dat Fysiotherapie GBVS een overeenkomst heeft met u zorgverzekeraar (hiervoor gelden overeengekomen tarieven). GBVS heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. In alle andere gevallen ontvangt u een nota. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen worden bij u in rekening gebracht. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en voorwaarden. Indien één en ander u niet duidelijk is kunt u altijd contact met ons opnemen of met uw eigen zorgverzekeraar.

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Standaard krijgt u 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Bent u aanvullend verzekerd? Neem contact op met uw zorgverzekeraar en informeer naar eventuele extra vergoedingen.

Directe toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Ongeacht uw verzekering heeft u vanaf 2006 de mogelijkheid om zonder verwijzing van uw huisarts of specialist voor behandeling bij uw fysiotherapeut te komen. Het verschil met een behandeling na doorverwijzing is dat er eerst een screening uitgevoerd zal worden. Hierin wordt gekeken of er geen ernstige dingen aan de hand zijn en uw klachten geschikt zijn voor fysiotherapie. Bij twijfel kan een fysiotherapeut altijd het advies geven eerst langs een huisarts te gaan. Voordeel voor u is dat u veel eerder met uw klacht bij de juiste medische discipline terecht komt, waardoor u minder lang met uw klachten hoeft te lopen en uw klachten eerder weer verholpen zijn.