Uit een groot onderzoek van het Radboudumc, NWO en het wetenschapsprogramma De Kennis van Nu  waar meer dan 9000 Nederlanders aan hebben deelgenomen, daar is uit gebleken dat sporten de pijngevoeligheid doet afnemen bij mensen met pijn. Meer dan wee miljoen Nederlanders hebben last van chronische pijn en bezoeken de huisarts of de fysiotherapeut. Dit resulteert in veel (pijn)medicatie en (fysiotherapeutische) behandelingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de behandeling van pijn leidt tot hoge maatschappelijke kosten. De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend in de bestrijding van pijn maar ook het reduceren van maatschappelijke kosten. De rol van de fysiotherapeut speelt hier een belangrijke rol, gezien  de fysiotherapeut de expert is op het gebied van bewegen.