Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

Wat is PAV?

PAV (perifeer arterieel vaatlijden) is een vaatvernauwing of afsluiting van de slagader door slagaderverkalking. Mensen met PAV (ook wel etalagebenen genoemd) hebben last van vernauwde bloedvaten in de benen. Hierdoor ontstaat pijn bij het lopen.

Fysiotherapie helpt om het lopen op een goede manier te trainen. Veel lopen vermindert klachten en gaat aderverkalking tegen. Een speciaal opgeleide fysiotherapeut weet precies met welke klachten u te maken hebt en kan u begeleiden bij de looptherapie (gesuperviseerde looptherapie). Met begeleide looptherapie behaalt u drie keer zo snel resultaat als met een individuele training

Wij maken deel uit van een landelijk netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor PAV of ‘etalagebenen’, Claudicationet. U kunt daardoor rekenen op de beste zorg.


Behandeling van PAV

Looptraining heeft het beste resultaat als u onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut aan de slag gaat. Om de pijnklachten te vermijden, gaan veel mensen op een inefficiënte manier lopen. Dit kost veel extra energie en zuurstof. Bovendien kan een verkeerd looppatroon blessures veroorzaken, waardoor langdurig niet kan worden gelopen. Looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut verbetert de looptechniek. Een betere looptechniek zorgt voor een afname van het zuurstofverbruik en draagt daarmee weer bij aan het verminderen van de pijnklachten.

Voorkom dat klachten erger worden

Manuele Therapie