Orofaciale Therapie

Orofaciale therapie

Wat is orofaciale therapie?

Orofaciale therapie (kaakfysiotherapie) is een specialisme binnen de fysiotherpie die zich richt op het behandelen op het gebied van klachten in het hoofd, halsgebied, het aangezicht en in het bijzonder de kaak. Omdat cliënten zich vaak bij de orofaciaal fysiotherapeut melden met klachten aan de kaak, wordt dit specialisme ook wel eens aangeduid als ‘kaakfysiotherapie’. Daarnaast speelt de orofaciaal fysiotherapeut ook een grote rol bij hoofdpijn, duizeligheid, aangezichtspijn, oorpijn en oorsuizen.

Binnen de behandeling van deze klachten werkt de orofaciaal fysiotherapeut nauw samen met de huisarts, tandarts, orthodontist, logopedist en/of medisch specialist zoals een KNO-arts, kaakchirurg of neuroloog.


Met welke klachten ga ik naar een orofaciaal fysiotherapeut?

  • Kaakklachten;
  • Tandenklemmen en tandenknarsen (bruxisme);
  • Onverklaarbare kies-/tandpijn;
  • Beperkte mondopening (trismus);
  • Hoofdpijn, nek- en keelklachten;
  • Duizeligheid;
  • Aangezichtsverlamming (facialis parese);
  • Revalidatie bij operaties in het hoofd-/halsgebied;
  • Pijn bij het oor;
  • Oorsuizen (tinnitus).

Voorkom dat klachten erger worden

Manuele Therapie