Cardiovasculaire revalidatie

Wat is cardiovasculaire revalidatie?

Cardiovasculaire revalidatie houdt zich bezig met alle mogelijke vormen van hartrevalidatie. Dit kan inhouden dat u zich bezig houdt met de preventie van hart- en vaatgerelateerde aandoeningen. Het pre-operatieve traject waarbij de belastbaarheid van het lichaam verhoogd wordt en u beter uit een operatie komt. Maar ook het revalideren na een mogelijke vorm van hartaandoeningen waarbij er mogelijk een operatie aan te pas is gekomen. Deze revalidatie doet u  onder begeleiding van een fysiotherapeut.


Welke aandoeningen vallen er onder cardiovasculaire revalidatie?

  • preventie tegen hart- en vaatziekten;
  • pre-operatieve revalidatie voordat de patiënt een operatie ondergaat;
  • acuut-coronair syndroom;
  • acuut vaatlijden;
  • angina pectoris;
  • coronary artery bypass grafting (CABG);’
  • hartfalen;
  • harttransplantatie;
  • ritmestoornissen;
  • perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

Voorkom dat klachten erger worden

Manuele Therapie