Ergotherapie

Iedereen voert dagelijkse handelingen uit zoals koken, werken, aankleden of boodschappen doen. Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder er bij na te denken. Maar als dit functioneren moeizamer gaat, wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld zoiets kan zijn.

Door zorg op maat (advies, training en hulpmiddelen) maakt ergotherapie het (weer) mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren; thuis, op het werk, bij studie, tijdens sport en vrije tijd.

De ergotherapeut helpt mensen met een lichamelijke of psychische beperking weer grip te krijgen op hun leven, zodat hun zelfstandigheid en of kwaliteit van leven vergroot wordt en ze weer kunnen participeren in de maatschappij.

Voor een consult bij de ergotherapeut is het van belang dat u een verwijzing van de huisarts of specialist heeft.

Enkele voorbeelden waar de ergotherapeut u bij kan helpen;

Ten gevolgen van een spierziekte of een neurologische aandoening kunnen klachten optreden die hieronder opgesomd staan.

  • Door pijnklachten kunt u niet meer de dagelijkse activiteiten uitvoeren die u wilt; de ergotherapeut zal na observaties en onderzoek helpen hoe u deze kunt uitvoeren op een minder belastende manier of eventueel met hulpmiddelen.
  • Door verminderde handfunctie en of pijnklachten is het lastig om potjes te openen, bestek vast te houden, uw (steun) kousen aan of uit te trekken; de ergotherapeut bekijkt met u welke handelingen een knelpunt vormen en wat voor u nodig is om deze naar uw tevredenheid dit te kunnen uitvoeren eventueel met hulpmiddelen.
  • Door verminderde mobiliteit lukt het u minder goed om u zelf te verplaatsen binnenshuis of buitenshuis (om bijvoorbeeld boodschappen te doen of ergens op bezoek te gaan), de ergotherapeut bekijkt met u samen wat hierin de meest geschikte oplossing is en helpt u indien nodig om een adequaat hulpmiddel hierbij te gebruiken/ aan te schaffen.
  • Indien u merkt dat u zich in uw huis minder goed kunt redden door verminderde mobiliteit of verminderde energie, dan loopt de ergotherapeut met u door uw woning om samen te bekijken welke knelpunten u ervaart (bijvoorbeeld overbruggen van drempels, opstaan vanaf het toilet, in- uitstappen van douche of bad maar ook in- uitstappen van uw bed) en welke oplossingen bij u passen. Dit kan zijn het oefenen van bepaalde handelingen, het kan ook zijn dat er bepaalde voorzieningen nodig zijn. Dan helpt de ergotherapeut u om deze te realiseren middels een aanvraag (bij uw zorgverzekeraar en of gemeente) of een advies waar bepaalde voorzieningen verkrijgbaar zijn.
  • Ergotherapie helpt ook als u, of iemand waar u voor zorgt, gehinderd wordt door geheugenproblemen of als het lastig is om een planning te maken ten behoeve van de dagelijkse activiteiten.Bent u mantelzorger van iemand met dementie, dan zal de ergotherapie met u nagaan welke knelpunten u ervaart in de zorg rondom de persoon met dementie om voor u beiden in kaart te brengen hoe betekenisvolle activiteiten vorm gegeven kunnen worden en u de zorg voor uw naaste zo optimaal mogelijk kunt invullen.

Artikelen in Ergotherapie

Heeft u een klacht?

arrow_drop_up arrow_drop_down